KESENIAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996) , seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan, muzik dan lain-lain yang dicipta dengan bakat (kecekapan) hasil daripada sesuatu ciptaan.

Manakala kesenian bermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan).

Kesenian adalah aspek-aspek yang diadakan untuk dipamer atau dipertontonkan kepada khalayak. Ia meliputi :
  1. muzik
  2. tarian
  3. nyanyian
  4. teater
  5. alat muzik
  6. seni tampak
Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun dan menjadi identiti kepada mereka.

No comments:

Post a Comment