Monday, 31 October 2011

CONGKAK


Congkak merupakan sejenis permainan tradisional Melayu yang menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan buahnya daripada biji congkak,biji getah,biji guli dan lain-lain.

Congkak diukir seperti perahu. Di sebelah hujungnya diukir bentuk kepala pelbagai haiwan seperti burung. Bahagian papan badan diukir dengan pelbagai ukiran Melayu.                                      


Bahagian-bahagian congkak
Cara bermainKedua-dua pemain bermain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dan lubang rumah.

Jika buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri, pemain boleh meneruskan permainan. Sekiranya buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak lawan, maka permainan itu mati di situ sahaja.

Setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak.

Jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar dan tidak boleh diisi apabila bermain pusingan kedua dan seterusnya hingga pihak lawan mengaku kalah.

TARIAN KUDA KEPANG

Tarian kuda kepang merupakan tarian warisan budaya Jawa yang terpengaruh dengan islam. Ciri kejawaannya jelas pada pakaian penari-penari. Tarian kuda kepang ini berkembang di Johor di kalangan masyarakat Melayu keturunan Jawa.