KEBUDAYAAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), budaya didefinisikan sebagai tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi ( cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya).

Kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak , berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat , tamadun , peradaban , kemajuan (akal budi).

Kebudayaan adalah amalan dan upacara dalam kehidupan seharian seperti :

  1. pakaian
  2. nilai dan norma
  3. adat perkahwinan
  4. perayaan kaum-kaum di Malaysia
  5. permainan tradisional

No comments:

Post a Comment